FİNANS

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.375 108.865
Dönem Karı (Zararı)
129.696 30.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-64.150 83.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 37.892 34.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-86.244 7.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 -23.419 7.640
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-62.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.917 16.485
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 36.594 24.726
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -44.511 -8.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -7.881 24.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.903 -5.323
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -516.953 -67.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -29.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-516.953 -38.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 260.182 314.494
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.029.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
260.182 1.343.954
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.310.121 64.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 246.286 -421.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
246.286 -421.913
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 359.683 105.145
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.693 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
351.990 105.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.717.222 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.717.222 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.643 108.865
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-65.693 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.325 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.394 -20.452
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 85.394 -20.452
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
60.394 10.441
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
25.000 -30.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.019 88.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.019 88.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.951 162.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
183.970 251.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880
Transferler
421.335 -421.335 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.668 30.551 0 43.219 -80 43.139
Dönem Karı (Zararı)
30.551 0 30.551 -80 30.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.668 12.668 0 12.668
Dönem Sonu Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 2.122 59.426 -20.095.454 30.551 12.673.033 36.986 12.710.019
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Transferler
476.678 -476.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.323 120.838 134.161 -72 134.089
Dönem Karı (Zararı)
120.838 120.838 -72 120.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4-2-19.7 13.323 13.323 0 13.323
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -3.835 59.426 -5.300.291 120.838 17.256.380 37.170 17.293.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 183.970 158.951
Finansal Yatırımlar
8 28.489 27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.489 27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
28.489 27.178
Ticari Alacaklar
7 4.832.852 4.315.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.832.852 4.315.899
Diğer Alacaklar
10 404.649 664.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 404.649 664.831
Stoklar
11 6.549.433 7.859.554
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.741.708 2.980.127
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.741.708 2.980.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 24
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.402.960 1.407.069
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.402.960 1.407.069
ARA TOPLAM
18.144.085 17.413.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.144.085 17.413.633
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 34.788 34.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.788 34.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.070.000 2.070.000
Maddi Duran Varlıklar
14 4.110.916 4.148.807
Arazi ve Arsalar
920.000 920.000
Binalar
2.828.192 2.854.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
265.372 275.830
Taşıtlar
10.002 10.596
Mobilya ve Demirbaşlar
82.421 82.673
Özel Maliyetler
4.929 4.929
Peşin Ödenmiş Giderler
12 50 50
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50 50
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 93.201 114.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.308.955 6.368.098
TOPLAM VARLIKLAR
24.453.040 23.781.731
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 659.613 574.219
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
659.613 574.219
Banka Kredileri
584.688 524.294
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.925 49.925
Ticari Borçlar
7 1.016.146 769.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.016.146 769.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 80.656 118.631
Diğer Borçlar
10 2.836.729 2.651.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.321.694 1.314.001
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.515.035 1.337.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 49.614 9.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 17.581 83.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.070.190 1.132.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.070.190 1.132.805
ARA TOPLAM
5.730.529 5.340.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.730.529 5.340.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10 780.236 605.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
780.236 605.396
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 196.099 195.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
113.742 112.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
82.357 82.567
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 452.626 481.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.428.961 1.282.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.159.490 6.622.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.256.380 17.122.219
Ödenmiş Sermaye
19.1 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 594.413 594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.934.962 1.921.639
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.934.962 1.921.639
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 1.938.797 1.938.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 -3.835 -17.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -5.300.291 -5.776.969
Net Dönem Karı veya Zararı
120.838 476.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.170 37.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.293.550 17.159.461
TOPLAM KAYNAKLAR
24.453.040 23.781.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 3.039.768 1.889.163
Satışların Maliyeti
20.2 -2.840.522 -1.511.565
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
199.246 377.598
BRÜT KAR (ZARAR)
199.246 377.598
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -257.659 -205.718
Pazarlama Giderleri
21.2 -180.591 -90.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 439.879 313.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -54.471 -80.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.404 313.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 13.671
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.404 327.395
Finansman Gelirleri
25.1 0 2.278
Finansman Giderleri
25.2 -16.708 -264.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.696 65.373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.930 -34.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -17.581 -40.332
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 8.651 5.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.766 30.471
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.766 30.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-72 -80
Ana Ortaklık Payları
120.838 30.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.323 12.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.653 15.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.330 -3.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.323 12.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.089 43.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-72 -80
Ana Ortaklık Payları
134.161 43.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764908


BIST
20 Mayıs 2019 07:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın