FİNANS

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -103.528 585.595 1.133.373 2.119.360 35.367.365 35.367.365
Transferler
105.968 2.013.392 -2.119.360
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
188.586 188.586 188.586
Kar Payları
9 -498.000 -498.000 -498.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -103.528 691.563 2.828.532 188.586 35.605.153 35.605.153
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739
Transferler
116.093 2.205.760 -2.321.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.087.864 2.087.864 2.087.864
Sermaye Arttırımı
12 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kar Payları
-2.203.250 -2.203.250 -2.203.250
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -133.209 807.656 1.331.042 2.087.864 39.093.353 39.093.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.242.464 2.595.838
Dönem Karı (Zararı)
2.087.864 188.586
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.295.595 1.443.001
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 11.458 12.011
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10-11 106.614 48.665
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -220.659 -379.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.215.988 -985.486
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-977.020 2.747.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.013.548 -400.448
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.616.060 581.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.651 415.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.497.593 -978.362
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.367 -419.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.821 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.805.817 1.231.139
Alınan Temettüler
13 220.659 379.213
Alınan Faiz
13 2.215.988 985.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.897 -22.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -9.897 -22.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-703.250 -448.000
Ödenen Temettüler
12 -703.250 -448.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.529.317 2.125.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.529.317 2.125.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.113.868 3.997.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.643.185 6.122.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.716.694 11.517.386
Finansal Yatırımlar
4 21.061.359 24.389.013
Ticari Alacaklar
5 38.049 398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37.974 323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75 75
Diğer Alacaklar
6 816.261 2.172.515
Peşin Ödenmiş Giderler
7 48.575 20.784
Diğer Dönen Varlıklar
7 34.059 27.057
ARA TOPLAM
39.714.997 38.127.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.714.997 38.127.153
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 47.464 47.727
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.381.928 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 29.933 31.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.459.325 78.958
TOPLAM VARLIKLAR
41.174.322 38.206.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 81.871 88.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
51.609 48.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
30.262 40.769
Diğer Borçlar
6 85.071 92.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
85.063 92.245
Türev Araçlar
55.530 21.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
109.686 45.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 109.686 45.194
ARA TOPLAM
332.158 248.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.158 248.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.476.237 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
833.136 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
833.136 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
643.101 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
643.101 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
272.574 249.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 272.574 249.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.748.811 249.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.080.969 497.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.093.353 37.708.739
Ödenmiş Sermaye
12 35.000.000 33.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.209 -133.209
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-133.209 -133.209
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 807.656 691.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.331.042 1.328.532
Net Dönem Karı veya Zararı
2.087.864 2.321.853
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.093.353 37.708.739
TOPLAM KAYNAKLAR
41.174.322 38.206.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 10.574.474 13.215.878 5.536.465 7.499.963
Satışların Maliyeti
13 -6.280.279 -11.271.659 -3.225.883 -6.654.779
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.294.195 1.944.219 2.310.582 845.184
BRÜT KAR (ZARAR)
13 4.294.195 1.944.219 2.310.582 845.184
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.017.961 -1.751.578 -1.027.181 -972.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
72.661 10.859 64.683 4.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-162.383 -14.914 -130.089 -10.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.186.512 188.586 1.217.995 -132.166
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.186.512 188.586 1.217.995 -132.166
Finansman Giderleri
-98.648 0 -45.783 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.087.864 188.586 1.172.212 -132.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.087.864 188.586 1.172.212 -132.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.087.864 188.586 1.172.212 -132.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.087.864 188.586 1.172.212 -132.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,05965300 0,00538800 0,03349200 -0,00377600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.087.864 188.586 1.172.212 -132.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.087.864 188.586 1.172.212 -132.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777101


BIST
26 Temmuz 2019 08:02
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın