FİNANS

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 256.922.955
Transferler
13 0 117.952 828.132 -946.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.330 77.767 89.097 89.097
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -178.432 21.001.426 132.852.411 77.767 257.012.052 257.012.052
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
13 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.952 0 3.888.337 3.882.385 3.882.385
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -226.989 21.173.530 135.754.009 3.888.337 263.847.767 263.847.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.675.082 4.138.578
Dönem Karı (Zararı)
3.888.337 77.767
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.888.337 77.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.018.726 -1.834.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 212.880 15.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
174.982 -236.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 482.491 428.005
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-307.509 -664.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.278.986 -1.704.582
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.457.698 -1.704.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 178.712 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.127.602 90.746
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.127.602 90.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.354.731 9.675.805
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.394.191 9.359.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
288.341 263.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.437 -86.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.437 -86.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.604 -144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-570 2.028
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-570 2.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.398 137.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-273.493 170.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.905 -33.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.224.342 7.919.013
Alınan Faiz
4.538.040 1.677.992
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.162.170 -4.750.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -626.367 -708.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-298.763 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.696 -2.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.696 -2.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -20.696 -2.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.654.386 4.135.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.654.386 4.135.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.383.087 29.313.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 47.037.473 33.448.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 47.124.491 40.551.133
Finansal Yatırımlar
7 22.134.187 28.400.775
Peşin Ödenmiş Giderler
92.608 380.949
Diğer Dönen Varlıklar
949.345 675.852
ARA TOPLAM
70.300.631 70.008.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.300.631 70.008.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 195.319.608 192.157.438
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 68.459 59.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.682.478 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
197.070.695 192.217.334
TOPLAM VARLIKLAR
267.371.326 262.226.043
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
39.786 89.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 39.786 89.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.096 49.492
Diğer Borçlar
480 1.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.043.080 1.224.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.043.080 1.224.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
284.634 598.733
ARA TOPLAM
1.419.076 1.963.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.419.076 1.963.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.763.324 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.674.267 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.674.267 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
89.057
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
341.159 297.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 341.159 297.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.104.483 297.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.523.559 2.260.661
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.847.767 259.965.382
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-226.989 -221.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-226.989 -221.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.173.530 21.001.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.754.009 132.852.411
Net Dönem Karı veya Zararı
3.888.337 3.073.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.847.767 259.965.382
TOPLAM KAYNAKLAR
267.371.326 262.226.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 8.553.129 3.756.552 4.762.459 1.383.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.553.129 3.756.552 4.762.459 1.383.797
BRÜT KAR (ZARAR)
8.553.129 3.756.552 4.762.459 1.383.797
Genel Yönetim Giderleri
4 -4.750.400 -4.593.175 -2.253.776 -2.160.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
109.369 1.176.183 74.129 829.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.761 -261.793 -19.601 -227.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.888.337 77.767 2.563.211 -175.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.952 11.330 -31.087 16.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.952 11.330 -31.087 16.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.952 11.330 -31.087 16.629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.882.385 89.097 2.532.124 -158.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.882.385 89.097 2.532.124 -158.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777505


BIST
29 Temmuz 2019 06:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın