FİNANS

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 118.120.034 102.233.787 64.352.338 54.518.009
Satışların Maliyeti
13 -92.438.950 -85.172.839 -52.480.738 -46.649.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.681.084 17.060.948 11.871.600 7.868.706
BRÜT KAR (ZARAR)
25.681.084 17.060.948 11.871.600 7.868.706
Genel Yönetim Giderleri
-351.605 -428.744 -168.994 -222.279
Pazarlama Giderleri
-4.501.209 -3.885.822 -2.604.629 -2.374.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.361.612 5.709.925 1.226.393 4.713.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.374.668 -1.710.660 -687.102 -1.165.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.815.214 16.745.647 9.637.268 8.820.194
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.815.214 16.745.647 9.637.268 8.820.194
Finansman Gelirleri
3.401.360 3.485.469 1.674.628 1.212.086
Finansman Giderleri
-969.722 -464.169 -514.853 -227.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.246.852 19.766.947 10.797.043 9.804.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.018.636 -2.892.337 -2.357.073 -2.194.543
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -4.950.432 -2.832.464 -2.651.115 -1.818.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 931.796 -59.873 294.042 -376.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.228.216 16.874.610 8.439.970 7.609.902
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.228.216 16.874.610 8.439.970 7.609.902
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.228.216 16.874.610 8.439.970 7.609.902
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,08090000 0,06750000 0,03380000 0,03040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.434.421 12.960.869
Dönem Karı (Zararı)
20.228.216 16.874.610
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.228.216 16.874.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.133.313 5.495.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 13 3.704.605 1.917.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.807.078 1.438.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.35 -231.834 -383.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-372.007 -387.991
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
280.499 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 32.559
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-140.326 -27.881
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.018.636 2.892.337
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-165.172 -370.940
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-165.172 -370.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.927.108 -9.408.767
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.587.036 -2.252.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 -6.641.305 -3.254.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 5.054.269 1.002.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.884 -110.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -13.884 -110.265
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.615.311 -3.901.094
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -399.833 971.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.643.178 -2.965.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -6.882.938 -3.778.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.760.240 813.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5 141.869 -50.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.809.735 -1.101.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -192.686 -143.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -1.617.049 -957.693
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.434.421 12.960.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.618.165 434.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.801 717.010
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.801 717.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.874.966 -282.693
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.861.493 -282.693
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.473 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.668.627 -30.284.105
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.779.480 0
Ödenen Temettüler
-27.345.634 -27.903.430
Alınan Faiz
368.229 381.429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.679.243 -1.263.970
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -1.232.499 -1.498.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.852.371 -16.888.919
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.852.371 -16.888.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.406.313 32.248.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.553.942 15.359.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.553.942 29.406.313
Ticari Alacaklar
41.139.209 39.411.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 9.166.738 2.525.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 31.972.471 36.886.414
Stoklar
6 16.689.374 14.074.063
Peşin Ödenmiş Giderler
11 708.744 308.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
708.744 308.911
Diğer Dönen Varlıklar
10 519.718 323.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
519.718 323.254
ARA TOPLAM
71.610.987 83.524.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.610.987 83.524.388
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 17.600 3.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.600 3.716
Maddi Duran Varlıklar
7 27.604.256 18.329.769
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.142.098 9.058.329
Mobilya ve Demirbaşlar
1.708.701 1.778.613
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.897.735 7.465.737
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8.828.632 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
450.240 474.728
Diğer Haklar
450.240 474.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.603.389 765.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.675.485 19.573.418
TOPLAM VARLIKLAR
102.286.472 103.097.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.677.020 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.677.020 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.677.020 0
Ticari Borçlar
13.422.768 22.065.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 774.289 7.657.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 12.648.479 14.408.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 415.539 273.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.583.770 312.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.341.965 2.136.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.726.497 1.971.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 4.615.468 165.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.633.752 3.250.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.633.752 3.250.801
ARA TOPLAM
28.074.814 28.039.526
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.074.814 28.039.526
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.458.141 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.458.141 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.458.141 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.725.844 3.287.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.725.844 3.287.640
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.183.985 3.287.640
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.258.799 31.327.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.027.673 71.770.640
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-728.812 -728.812
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-728.812 -728.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-728.812 -728.812
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 8.884.811 6.162.748
Yasal Yedekler
8.884.811 6.162.748
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.006.775 1.508.967
Net Dönem Karı veya Zararı
20.228.216 34.191.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.027.673 71.770.640
TOPLAM KAYNAKLAR
102.286.472 103.097.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-207.299 -207.299 -207.299
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-207.299 -207.299 -207.299
Transferler
2.777.843 18.716.717 -21.494.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.874.610 16.874.610 16.874.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.874.610 16.874.610 16.874.610
Kar Payları
-7.982.438 -19.920.992 -27.903.430 -27.903.430
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 6.162.748 917.461 16.874.610 53.466.742 53.466.742
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.625.549 -3.625.549 -3.625.549
Transferler
2.722.063 31.468.991 -34.191.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.228.216 20.228.216 20.228.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.228.216 20.228.216 20.228.216
Kar Payları
-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -728.812 8.884.811 2.006.775 20.228.216 61.027.673 61.027.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.228.216 16.874.610 8.439.970 7.609.902
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.228.216 16.874.610 8.439.970 7.609.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.228.216 16.874.610 8.439.970 7.609.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777968


BIST
30 Temmuz 2019 06:11
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın