FİNANS

***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.672.103 0 61.306.650 0 61.306.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 0 0 0
Transferler
17 0 0 -339.464 -10.001.274 18.012.841 -7.672.103 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -1.324.509 4.437.322 3.112.813 0 3.112.813
Dönem Karı (Zararı)
17 4.437.322 4.437.322 0 4.437.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -1.324.509 -1.324.509 0 -1.324.509
Sermaye Arttırımı
17 0 0 0
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
17 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.310.000 -5.572.094 -6.882.094 0 -6.882.094
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 -1.310.000 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.456.991 0 -23.668.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.099.512 4.437.322 0 57.537.369 0 57.537.369
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 138.838.421 0 138.838.421
Transferler
17 0 0 0 -448.772 1.467.583 0 56.950.844 -57.969.655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -379.143 10.281.149 9.902.006 0 9.902.006
Dönem Karı (Zararı)
17 10.281.149 10.281.149 0 10.281.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -379.143 -379.143 0 -379.143
Sermaye Arttırımı
17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
17 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.427.664 1.427.664 -1.427.664 -1.427.664 0 -1.427.664
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -8.900.525 0 4.565.883 -149.992.456 0 0 0 161.101.903 0 -29.852.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.368.108 0 0 0 96.293.974 10.281.149 0 155.865.877 0 155.865.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
601.863 -31.142.136
Dönem Karı (Zararı)
10.281.149 4.437.322
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.281.149 4.437.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.233.302 6.036.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11, 19 9.557.578 7.786.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
186.194 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 186.194 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.995.965 1.295.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.310.584 1.845.365
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-314.619 -550.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.289.689 1.345.977
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.959.545 1.137.194
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
366.849 285.310
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-36.705 -76.527
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.985.905 -3.238.084
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.241.128 405.487
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.157 -1.558.988
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -23.157 -1.558.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.643.187 -41.193.283
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.805.538 -41.461.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.876 6.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.825.414 -41.468.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.337.047 -4.097.206
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.390 11.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.308.657 -4.108.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.372.866 -18.168.856
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.423.967 -930.270
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.300.459 22.725.484
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.166.741 57.844
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.467.200 22.667.640
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.993.823 1.106.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.397.133 -367.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
336.161 1.598.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.733.294 -1.965.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.871.264 -30.719.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.263.579 -1.580.571
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -1.005.822 1.158.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.631.419 -53.952.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.157 2.441.613
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.157 2.441.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.654.576 -56.367.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -4.654.576 -56.367.596
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-26.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
472.048 87.086.458
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.553.114 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.427.664 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.427.664 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.541.110 106.479.700
Kredilerden Nakit Girişleri
115.884.395 107.633.485
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.343.285 -1.153.785
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-110.195.187 -11.845.621
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-110.195.187 -11.845.621
Ödenen Faiz
-10.999.325 -7.547.621
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.557.508 1.991.463
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.510.247 3.238.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.047.261 5.229.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.482.075 12.970.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.434.814 18.199.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.434.814 8.482.075
Ticari Alacaklar
5 221.094.453 198.432.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 726 20.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 221.093.727 198.411.980
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 5.103.821 2.766.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 28.390 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.075.431 2.766.774
Stoklar
9 126.587.778 112.214.912
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.815.392 2.831.773
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 90.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.725.392 2.831.773
Diğer Dönen Varlıklar
8 11.364.150 11.700.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 11.364.150 11.700.312
ARA TOPLAM
375.400.408 336.428.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
375.400.408 336.428.428
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 175.790.000 175.790.000
Maddi Duran Varlıklar
10 248.353.980 254.357.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.738.714 11.638.559
Peşin Ödenmiş Giderler
7 880.771 440.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 880.771 440.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.732.172 3.484.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
439.495.637 445.710.614
TOPLAM VARLIKLAR
814.896.045 782.139.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.855.287 153.792.795
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.855.287 153.792.795
Banka Kredileri
4 209.340.846 150.706.532
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.514.441 3.086.263
Ticari Borçlar
77.672.542 113.398.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 1.166.741 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 76.505.801 113.398.022
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.481.990 4.791.373
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 164.740 164.740
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.893.352 1.899.529
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.893.352 1.899.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 164.550 770.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.421.762 8.363.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.813.101 2.440.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.608.661 5.923.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.369.735 5.354.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.369.735 5.354.229
ARA TOPLAM
316.023.958 288.534.818
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.023.958 288.534.818
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
311.530.472 321.750.214
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
311.530.472 321.750.214
Banka Kredileri
4 311.530.472 321.487.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 262.292
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9.259.003 11.467.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.259.003 11.467.133
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 169.909 169.909
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.046.826 20.898.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 22.046.826 20.898.674
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 0 479.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 0 479.873
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.006.210 354.765.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
659.030.168 643.300.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.865.877 138.838.421
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 33.012.769
Sermaye Düzeltme Farkları
17 0 0
Sermaye Avansı
17 0 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -8.900.525 -7.472.861
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -149.992.456 -149.992.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
131.249.744 132.077.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
131.249.744 132.077.659
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 161.101.903 161.550.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -29.852.159 -29.473.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.368.108 7.472.861
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 8.900.525 7.472.861
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.467.583
Diğer Özkaynak Payları
0 0
Diğer Yedekler
17 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 96.293.974 40.770.794
Net Dönem Karı veya Zararı
17 10.281.149 57.969.655
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.865.877 138.838.421
TOPLAM KAYNAKLAR
814.896.045 782.139.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 322.109.423 236.588.516 172.301.607 125.700.648
Satışların Maliyeti
18 -235.331.862 -150.102.162 -124.952.309 -78.496.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.777.561 86.486.354 47.349.298 47.204.389
BRÜT KAR (ZARAR)
86.777.561 86.486.354 47.349.298 47.204.389
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.641.166 -8.450.417 -4.856.549 -4.108.029
Pazarlama Giderleri
19 -22.324.876 -15.245.484 -12.729.128 -8.241.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 40.130.839 39.396.145 18.115.420 22.220.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -29.254.397 -34.244.280 -15.778.640 -21.376.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.687.961 67.942.318 32.100.401 35.698.485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 23.157 1.558.988 23.157 1.558.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.711.118 69.501.306 32.123.558 37.257.473
Finansman Gelirleri
21 2.528.950 4.463.864 860.687 2.762.281
Finansman Giderleri
22 -54.836.201 -69.122.361 -24.779.696 -38.290.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.403.867 4.842.809 8.204.549 1.729.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.122.718 -405.487 -709.998 613.355
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -275.609 0 -164.550 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.847.109 -405.487 -545.448 613.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.281.149 4.437.322 7.494.551 2.342.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 10.281.149 4.437.322 7.494.551 2.342.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.281.149 4.437.322 7.494.551 2.342.991
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,00220000 0,00130000 0,00130000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-379.143 -1.324.509 -214.903 -814.233
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -473.929 -1.655.637 -268.630 -1.017.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.786 331.128 53.727 203.559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 94.786 331.128 53.727 203.559
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-379.143 -1.324.509 -214.903 -814.233
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.902.006 3.112.813 7.279.648 1.528.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.902.006 3.112.813 7.279.648 1.528.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779571


BIST
02 Ağustos 2019 06:11
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın