FİNANS

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -3.874.425 2.357.438 240.182 240.182 240.182 1.293.961 1.293.961 10.361.507 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 0 0 0 0 0 -3.874.425 0 2.357.438 0 0 0 0 0 240.182 0 240.182 0 0 0 0 0 240.182 1.293.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.961 10.361.507 0 0 0 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Transferler
5.239.563 9.371.227 -14.610.790 -5.239.563 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
30.412.454 30.412.454 30.412.454 4.740.649 35.153.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
636.360 636.360 636.360 998.304 998.304 0 1.634.664 17.795 1.652.459
Sermaye Arttırımı
8.800.000 -258.559 -8.800.000 -8.800.000 -258.559 0 -258.559
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-7.831.587 -7.831.587 -7.831.587 -7.831.587
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
642.438 154.570 154.570 797.008 797.008
Dönem Sonu Bakiyeler
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 876.542 0 876.542 0 0 0 0 0 876.542 2.292.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.292.265 15.601.070 0 0 0 58.839.188 30.412.454 89.251.642 225.688.411 34.348.703 260.037.114
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
118.800.000 .438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Transferler
5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -528.963 0 -528.963 0 0 0 0 0 -528.963 301.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.265 0 0 0 0 0 7.651.770 7.651.770 7.424.072 386.076 7.810.148
Dönem Karı (Zararı)
7.651.770 7.651.770 7.651.770 379.146 8.030.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-528.963 -528.963 -528.963 301.265 301.265 0 -227.698 6.930 -220.768
Sermaye Arttırımı
26.200.000 -769.801 -26.200.000 -26.200.000 -769.801 -769.801
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-9.851.557 -9.851.557 -9.851.557 0 -9.851.557
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
145.000.000 0 0 0 0 0 -4.260.347 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -1.132.033 0 -1.132.033 0 0 0 0 0 -1.132.033 3.047.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.047.616 21.113.735 0 0 0 32.529.414 33.851.770 66.381.184 232.507.593 35.988.769 268.496.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.478.699 10.511.119
Dönem Karı (Zararı)
8.205.342 35.153.103
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.205.342 35.153.103
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.939.332 7.490.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 5.241.831 4.054.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
438.436 1.342.353
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
438.436 1.342.353
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.687.314 471.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.687.314 471.570
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.169.289 1.683.017
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-351.618 -338.410
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.190.492 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-670.751 -498.646
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.001.166 2.520.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.495.067 -3.303.415
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.495.067 -3.303.415
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.432.566 6.411.550
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-535.037 -3.169.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-535.037 -3.169.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.581.715 -26.923.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.600.856 -7.462.491
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.815.702 3.204.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.416.558 -10.667.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.168.092 -53.703
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.168.092 -53.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 760.686 -28.430.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
451.265 -636.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.464.222 9.475.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.311.474 2.951.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.152.748 6.524.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.131.847 806.866
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.131.847 806.866
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.833.358 -83.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.709.285 -539.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
990.475 -1.598.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.718.810 1.059.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.726.389 15.719.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.063.901 -312.786
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-183.789 -4.896.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.248.543 -6.558.310
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -1.985.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.152.668 -237.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.566.621 5.485.913
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.566.621 5.485.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.837.364 -12.144.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.803.954 -11.641.860
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.410 -503.025
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
351.618 338.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.667.924 -1.306.588
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.189.899 24.932.285
Kredilerden Nakit Girişleri
9.189.899 24.932.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.006.266 -18.407.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.006.266 -18.407.286
Ödenen Temettüler
17 -9.851.557 -7.831.587
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.059.318 2.646.221
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
301.265 998.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.360.583 3.644.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.391.554 13.389.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.752.137 17.033.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 43.752.137 29.391.554
Finansal Yatırımlar
766 691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
766 691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
766 691
Ticari Alacaklar
81.611.499 75.694.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 19.743.660 23.803.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.867.839 51.890.883
Diğer Alacaklar
7.217.802 5.049.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.217.802 5.049.530
Stoklar
9 115.583.397 116.344.083
Peşin Ödenmiş Giderler
2.831.594 3.282.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.831.594 3.282.859
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 184.047
Diğer Dönen Varlıklar
4.460.621 5.267.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.460.621 5.267.049
ARA TOPLAM
255.457.816 235.214.008
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.582.533 1.582.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.040.349 236.796.541
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.635 7.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.635 7.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7.635 7.635
Ticari Alacaklar
0 756.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 756.050
Diğer Alacaklar
41.813 41.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.813 41.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 42.236.158 41.723.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15.812.250 18.472.872
Maddi Duran Varlıklar
12 72.152.778 74.669.029
Arazi ve Arsalar
3.693.830 3.688.354
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
706.418 753.283
Binalar
24.674.602 24.191.529
Tesis, Makine ve Cihazlar
37.751.211 40.478.138
Taşıtlar
725.967 870.991
Mobilya ve Demirbaşlar
1.778.495 1.790.323
Özel Maliyetler
1.928.195 2.121.725
Yapılmakta Olan Yatırımlar
189.675 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
704.385 774.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.531.357 1.561.676
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
13 592.565 591.177
Bilgisayar Yazılımları
13 18.673 27.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 977.327
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.492.882 1.132.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.274.873 138.365.933
TOPLAM VARLIKLAR
391.315.222 375.162.474
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.551.455 23.842.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.551.455 23.842.748
Banka Kredileri
6 23.551.455 23.842.748
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.710.336 11.911.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.710.336 11.911.970
Banka Kredileri
5.710.336 11.911.970
Ticari Borçlar
48.408.608 29.615.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 17.074.781 7.763.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.333.827 21.851.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.806.974 3.550.170
Diğer Borçlar
1.678.095 546.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 374.015 353.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.304.080 192.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.888.672 7.055.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.888.672 7.055.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.749.307 85.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.606.913 2.333.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.606.913 2.333.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.722.746 1.530.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.722.746 1.530.210
ARA TOPLAM
100.123.106 80.470.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.123.106 80.470.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.906.212 19.039.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.906.212 19.039.160
Banka Kredileri
6 17.906.212 19.039.160
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.291.106 4.344.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.291.106 4.344.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
498.329 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
498.329
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.695.754 23.384.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.818.860 103.854.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.507.593 235.704.879
Ödenmiş Sermaye
17 145.000.000 118.800.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -4.260.347 -3.490.546
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.357.438 2.357.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.132.033 -603.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.132.033 -603.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.132.033 -603.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.047.616 2.746.351
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.047.616 2.746.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.113.735 15.601.070
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
17 4.146.159 3.767.768
Yasal Yedekler
17 16.967.576 11.833.302
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.729.414 58.839.188
Net Dönem Karı veya Zararı
7.651.770 41.454.448
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 35.988.769 35.602.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
268.496.362 271.307.572
TOPLAM KAYNAKLAR
391.315.222 375.162.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 193.093.969 221.732.316 108.685.123 116.504.253
Satışların Maliyeti
18 -156.708.874 -155.585.418 -83.397.448 -79.321.036
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.385.095 66.146.898 25.287.675 37.183.217
BRÜT KAR (ZARAR)
36.385.095 66.146.898 25.287.675 37.183.217
Genel Yönetim Giderleri
-11.696.634 -9.610.188 -6.104.991 -4.803.199
Pazarlama Giderleri
-13.421.145 -11.615.034 -7.147.280 -6.469.397
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-734.494 -539.799 -279.417 -255.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 12.547.975 9.670.251 3.312.438 5.190.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.063.556 -12.556.624 -3.795.830 -8.568.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.017.241 41.495.504 11.272.595 22.276.537
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.021.367 4.004.910 2.193.059 -364.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.207.388 0 -507.367 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.495.067 3.303.415 991.108 2.653.864
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.326.287 48.803.829 13.949.395 24.566.229
Finansman Giderleri
-6.688.379 -7.239.176 -3.060.608 -5.719.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.637.908 41.564.653 10.888.787 18.846.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.606.992 -6.411.550 -1.808.282 -2.917.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.847.803 -6.065.610 -1.805.815 -2.526.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 240.811 -345.940 -2.467 -390.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.030.916 35.153.103 9.080.505 15.929.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.030.916 35.153.103 9.080.505 15.929.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
379.146 4.740.649 321.324 2.271.738
Ana Ortaklık Payları
7.651.770 30.412.454 8.759.181 13.657.326
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,00052770 0,00209740 0,00060410 0,00094190
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-522.033 654.155 -134.662 642.980
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-596.061 816.540 -5.617 808.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-45.184 923 -130.168 -3.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.184 923 -130.168 -3.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.212 -163.308 1.123 -161.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.212 -163.308 1.123 -161.710
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
301.265 998.304 124.461 635.176
Yabancı Para Çevrim Farkları
301.265 998.304 124.461 635.176
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
301.265 998.304 124.461 635.176
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-220.768 1.652.459 -10.201 1.278.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.810.148 36.805.562 9.070.304 17.207.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
386.076 4.758.444 303.174 2.292.396
Ana Ortaklık Payları
7.424.072 32.047.118 8.767.130 14.914.824



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781919


BIST
09 Ağustos 2019 06:11




Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın