FİNANS

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 17.243 35.388 9.070 18.093
Satışların Maliyeti
24 -16.820 -28.673 -8.884 -14.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
423 6.715 186 3.665
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1 26 0 14
Kambiyo Gelirleri
25 1 1 0 0
Faiz Gelirleri
25 0 24 0 14
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 0 1 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-233 -360 -88 -229
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -233 -360 -88 -229
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-232 -334 -88 -215
BRÜT KAR (ZARAR)
191 6.381 98 3.450
Genel Yönetim Giderleri
26 -2.701 -2.532 -1.637 -1.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 6.399 951 2.771 589
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.030 -455 -882 -431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.859 4.345 350 2.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 15.028 0 14.968
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -726 0 -726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.859 18.647 350 16.477
Finansman Giderleri
30 -7.666 -23.799 -2.914 -16.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.807 -5.152 -2.564 -234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
298 3.540 215 2.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 1.048 2.914 220 2.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -750 626 -5 433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.509 -1.612 -2.349 2.490
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.509 -1.612 -2.349 2.490
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.509 -1.612 -2.349 2.490
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,09200000 -0,03300000 -0,04800000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.839 12.422
Dönem Karı (Zararı)
-4.509 -1.612
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.509 -1.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.931 282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 6.928 10.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
288 176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
288 177
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.280 8.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-714 -79
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.994 8.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.733 -14.851
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-298 -3.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.530 14.566
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.401 -1.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.401 -1.467
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
15 -2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7 -4.215
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7 -4.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -169 193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -267 -285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.458 586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107 10
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.351 576
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-10 -47
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32 -8
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -8
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-291 117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.170 19.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.568 26.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.738 -7.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.952 13.236
Alınan Faiz
745 79
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-179 -244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-679 -649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.468 22.631
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 27.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.468 -4.535
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.375 -4.535
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -93 0
Alınan Temettüler
29 0 60
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.676 -32.576
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.821
Kredilerden Nakit Girişleri
0 7.821
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.672 -31.669
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.672 -31.669
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-223 0
Ödenen Faiz
-4.781 -8.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.305 2.477
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.135 6.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.170 8.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.232 25.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5(o) 27.062 34.341


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 28.546 77.624
Ticari Alacaklar
7 4.821 2.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 4.821 2.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 11 26
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 11 26
Diğer Alacaklar
9 188 181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 186 179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 2 2
Stoklar
10 682 513
Peşin Ödenmiş Giderler
11 672 405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
672 405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 135 96
Diğer Dönen Varlıklar
22 915 761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 915 761
ARA TOPLAM
35.970 82.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.046 82.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
962 962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
962 962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 962 962
Maddi Duran Varlıklar
14 231.776 212.216
Taşıtlar
231.737 212.172
Mobilya ve Demirbaşlar
39 44
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.036 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 216 165
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
216 165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 811 1.554
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
234.801 214.897
TOPLAM VARLIKLAR
270.847 296.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 78.074 84.964
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 238 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 238 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.2 77.836 84.964
Banka Kredileri
17.2 77.710 84.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 126 0
Ticari Borçlar
7 1.599 141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 121 14
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 1.478 127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 47 57
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 47 57
Diğer Borçlar
9 146 114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 146 114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 802 1.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
802 1.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 112 179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 112 179
ARA TOPLAM
80.780 86.548
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.780 86.548
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 52.718 79.228
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 474 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 474 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.2 52.244 79.228
Banka Kredileri
17.2 51.981 79.228
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2 263 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 848 672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 848 672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.566 79.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
134.346 166.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.501 130.551
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 -3.223 -3.223
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 -140 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -27 -7
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27 -7
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 93.296 82.810
Yabancı Para Çevrim Farkları
93.296 82.810
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 19.158 19.158
Yasal Yedekler
15.935 15.935
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
3.223 3.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -32.139 -67.675
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.509 35.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.501 130.551
TOPLAM KAYNAKLAR
270.847 296.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Transferler
-15.539 15.539 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 17.322 -25 -1.612 15.708 15.708
Dönem Karı (Zararı)
-1.612 -1.612 -1.612
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 17.322 -25 17.320 17.320
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -2 96.704 18.536 -67.053 -1.612 107.917 107.917
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Transferler
35.543 -35.543 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 10.486 -7 -4.509 5.950 5.950
Dönem Karı (Zararı)
-4.509 -4.509 -4.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 10.486 -7 10.459 10.459
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -27 93.296 19.158 -32.139 -4.509 136.501 136.501


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.509 -1.612 -2.349 2.490
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27 -2 -18 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27 -2 -18 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.486 17.322 2.487 10.364
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 10.486 17.322 2.487 10.364
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.486 17.322 2.487 10.364
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.459 17.320 2.469 10.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.950 15.708 120 12.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.950 15.708 120 12.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781968


BIST
09 Ağustos 2019 06:02
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın