FİNANS

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 0 3.750.281
Satışların Maliyeti
16 0 -2.916.041
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 834.240
BRÜT KAR (ZARAR)
0 834.240
Genel Yönetim Giderleri
17 -331.719 -636.838
Pazarlama Giderleri
17 0 -420.371
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 956.641 387.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.134.952 -298.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-510.030 -134.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-510.030 -134.208
Finansman Gelirleri
19 14.622 115.647
Finansman Giderleri
19 -125.368 -464.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-620.776 -482.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
113.819 18.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 113.819 18.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-506.957 -464.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
-506.957 -464.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.446 -14.434
Ana Ortaklık Payları
-562.403 -450.450
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-379.064 163.746
Dönem Karı (Zararı)
-506.957 -450.450
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 -506.957 -450.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
390.672 183.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 176.312 83.344
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
517.157 64.662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 306.065 64.662
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 211.092 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.789 22.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 873 34.518
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -884 -11.818
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 43.800 -88
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-270.408 117.552
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -67.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -396.832 184.567
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 13.185 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 113.239 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.581 8.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -114.114 -21.978
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-20.645 -91.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-262.779 431.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
605.470 -712.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 420.331 -586.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 185.139 -125.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-560.200 51.541
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-442.116 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-118.084 51.541
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -253.792
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -96.084 173.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.776 381.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -81.511 -100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 281.287 381.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -23.435 506.538
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
740.793 -203.887
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.014.251 -459.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -273.458 255.137
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.090.103 487.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.996 924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 -38.996 836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 0 88
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-379.064 163.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
756.615 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
15 979.664 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.049 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -43.049 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-180.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-405.808 -155.272
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 31.813 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-437.621 -155.272
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -437.621 -155.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.257 8.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.257 8.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.188 16.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 931 24.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 931 3
Ticari Alacaklar
854.051 1.537.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 375.678 796.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 478.373 741.126
Diğer Alacaklar
1.706.973 1.581.644
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,23 442.116 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.264.857 1.581.644
Stoklar
9 9.589.418 9.589.418
Peşin Ödenmiş Giderler
35.784 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.784 0
Diğer Dönen Varlıklar
84.432 45.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 84.432 45.436
ARA TOPLAM
12.271.589 12.753.636
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
279.000 99.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.550.589 12.852.636
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
170.000 170.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 170.000 170.000
Maddi Duran Varlıklar
11 3.401.545 3.534.487
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 36.318 36.639
Şerefiye
36.248 36.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 70 391
Peşin Ödenmiş Giderler
1.297.075 1.280.575
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.297.075 1.280.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.454.734 2.308.477
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.359.672 7.330.178
TOPLAM VARLIKLAR
19.910.261 20.182.814
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
449.931 150.627
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
449.931 150.627
Banka Kredileri
6 449.931 150.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
277.031 658.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 277.031 658.769
Ticari Borçlar
3.891.315 4.014.523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 0 81.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.891.315 3.933.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 675.195 698.630
Diğer Borçlar
8.558.155 7.131.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,23 2.220.816 724.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.337.339 6.407.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
233.705 1.323.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 233.705 1.323.808
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.132 5.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.132 5.996
ARA TOPLAM
14.091.464 13.984.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.091.464 13.984.309
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
557.825 919.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
557.825 919.194
Banka Kredileri
6 557.825 919.194
Ticari Borçlar
566.264 639.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 566.264 639.470
Diğer Borçlar
2.675.719 3.158.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.675.719 3.158.218
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.345 13.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 15.345 13.560
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 95.902 63.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.911.055 4.794.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.002.519 18.778.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
343.004 906.489
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-742.958 -741.876
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-590.475 -589.427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14,15 -590.475 -589.427
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -152.483 -152.449
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.451 73.451
Yasal Yedekler
15 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -11.267.915 -7.829.061
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -562.403 -3.438.854
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 1.564.738 497.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.907.742 1.404.304
TOPLAM KAYNAKLAR
19.910.261 20.182.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -569.001 -47.641 73.451 -7.533.271 -295.790 4.470.577 577.885 5.048.462
Diğer Düzeltmeler
9.423 9.423 0 9.423
Transferler
-295.790 295.790
Dönem Karı (Zararı)
-450.450 -450.450 -14.434 -464.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.698 -17.698 0 -17.698
Dönem Sonu Bakiyeler
12.165.862 235.912 441.055 -586.699 -38.218 73.451 -7.829.061 -450.450 4.011.852 563.451 4.575.303
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304
Transferler
15 -3.438.854 3.438.854
Dönem Karı (Zararı)
-562.403 -562.403 55.446 -506.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.048 -34 -1.082 1.011.477 1.010.395
Dönem Sonu Bakiyeler
12.165.862 235.912 441.055 -590.475 -152.483 73.451 -11.267.915 -562.403 343.004 1.564.738 1.907.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-506.957 -464.884
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.082 4.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.343 17.698
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-35 -9.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
296 -3.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 296 -3.894
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.082 4.381 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-508.039 -460.503 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.446 -14.434
Ana Ortaklık Payları
-563.485 -446.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782695


BIST
18 Ağustos 2019 08:10
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın