FİNANS

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
106.133.050 67.058.606
Satışların Maliyeti
-91.826.957 -53.147.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.306.093 13.910.651
BRÜT KAR (ZARAR)
14.306.093 13.910.651
Genel Yönetim Giderleri
-2.580.829 -2.541.400
Pazarlama Giderleri
-2.298.245 -1.677.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.018.317 1.817.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.466.237 -1.235.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.979.099 10.273.718
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.979.099 10.273.718
Finansman Gelirleri
7.241.788 2.472.907
Finansman Giderleri
-16.963.060 -12.960.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
257.827 -214.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
221.326 -79.764
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
226.937 -79.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
479.153 -293.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
479.153 -293.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
479.153 -293.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.269.824 -1.625.964
Dönem Karı (Zararı)
479.153 -293.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.498.505 5.787.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.959.507 942.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.968 1.246.339
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 404.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
226.937 410.027
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.689.122
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -329.556
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.306.093 -574.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.449.976 -7.023.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.667.296 3.123.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.166.215 -5.439.717
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.062.907 -14.525.977
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.601.844 12.900.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.260.337 7.610.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.879.073 -10.692.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.527.682 -1.530.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-45.245 -95.964
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-212.613 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-553.376 -3.331.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
435.832 -3.331.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-983.597 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.611 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.714.540 4.673.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.295.917 74.360.956
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.417.556 -58.596.467
Ödenen Faiz
-16.963.060 -11.091.424
Alınan Faiz
7.241.788
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
128.371 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.908 -283.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.908 -283.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.805 339.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.713 55.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
57.713 55.805
Ticari Alacaklar
4.436.386 7.103.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.436.386 7.103.681
Diğer Alacaklar
799 20.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
799 20.243
Stoklar
66.023.703 50.960.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.182.278 6.457.703
Diğer Dönen Varlıklar
53.333 17.913
ARA TOPLAM
72.754.212 64.616.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.754.212 64.616.141
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 19.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.335 19.125
Maddi Duran Varlıklar
16.760.762 17.042.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.087.601 15.789.591
Peşin Ödenmiş Giderler
38.883 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
830.883 640.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.738.464 33.491.237
TOPLAM VARLIKLAR
105.492.676 98.107.378
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.229.651 10.647.207
Ticari Borçlar
20.491.571 28.093.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.491.571 28.092.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
467.496 580.854
Diğer Borçlar
16.874.916 814.629
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16.540.737 168.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
334.179 646.390
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.586.288 11.768.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
902.870 1.412.812
ARA TOPLAM
55.558.403 53.317.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.558.403 53.317.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.556.811 18.127.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.406.115 2.303.943
Uzun Vadeli Karşılıklar
773.605 767.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
773.605 767.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.073.100 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.809.631 22.272.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.368.034 75.590.259
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.124.642 22.517.119
Ödenmiş Sermaye
18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.074.982 6.946.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.074.982 6.946.612
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.052 -59.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.255.008 454.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.272.016 -4.177.260
Net Dönem Karı veya Zararı
479.153 -293.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.124.642 22.517.119
TOPLAM KAYNAKLAR
105.492.676 98.107.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Transferler
-2.585.288 2.585.288 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 -293.966 -868.774 0 -868.774
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -293.966 -293.966 0 -293.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 0 -574.808 0 -574.808
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119
Transferler
800.790 -1.094.756 293.966 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 479.153 607.523 0 607.523
Dönem Karı (Zararı)
0 -479.153 479.153 0 479.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 0 128.370 0 128.370
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
479.153 -293.966
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
128.370 -631.665
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -645.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
164.577 38.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.207 -24.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-36.207 -24.577
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.370 -631.665
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
607.523 -925.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
607.523 -925.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803243


BIST
12 Aralık 2019 07:04
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın