FİNANS

AKSİGORTA - AKGRT - Kâr Zarar

 Başlık 2019-6
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 1.290.142.943
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.037.918.371
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.147.209.464
Brüt Yazılan Primler (+) 2.142.765.112
Reasüröre Devredilen Primler (-) -937.178.881
SGK ya Aktarılan Primler (-) -58.376.767
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -111.504.930
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -331.525.094
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 212.243.884
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 7.776.280
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2.213.837
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -62.696.119
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 64.909.956
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 241.318.084
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.391.520
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 2.391.520
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 8.514.968
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -1.009.017.227
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -720.092.025
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -590.899.588
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -850.711.399
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 259.811.811
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -129.192.437
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -335.701.462
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 206.509.025
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 78.829
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 60.451.148
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) -60.372.319
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -7.141.745
Faaliyet Giderleri (-) -242.858.554
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) -39.003.732
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -39.003.732
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 65.596
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Brüt Yazılan Primler (+) 0
Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 65.596
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER -72.327
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -93.394
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -89.734
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -89.734
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3.660
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -3.660
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 21.067
Matematik Karşılıklar (-) 21.067
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 18.960
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 2.107
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Yatırım Giderler (-) 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
Fon İşletim Gelirleri 0
Yönetim Gideri Kesintisi 0
Giriş Aidatı Gelirleri 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
Toplam Fon Giderleri (-) 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Ceza Ödemeleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 281.125.716
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT -6.731
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 281.118.985
YATIRIM GELİRLERİ 326.829.074
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 62.857.758
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 28.410.417
Finansal Yatırımların Değerlemesi 22.142.325
Kambiyo Karları 152.881.601
İştiraklerden Gelirler 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 60.536.973
Diğer Yatırımlar 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
YATIRIM GİDERLERİ (-) -346.648.512
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -4.163.244
Yatırımlar Değer Azalışları (-) -1.141.243
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -5.565.323
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -241.318.084
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Kambiyo Zararları (-) -78.804.360
Amortisman Giderleri (-) -15.656.258
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -33.298.041
Karşılıklar Hesabı (+/-) -2.789.368
Reeskont Hesabı (+/-) 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 1.271.491
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 2.693.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
Diğer Gelir ve Karlar 886.951
Diğer Gider ve Zararlar (-) -35.361.034
Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 168.227.946
Dönem Karı ve Zararı 228.001.506
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -59.773.560
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 168.227.946
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın