FİNANS

ANADOLU HAYAT EMEK. - ANHYT - Kâr Zarar

 Başlık 2019-6
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 264.875
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 264.875
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 178.242
Brüt Yazılan Primler (+) 457.726
Reasüröre Devredilen Primler (-) -279.484
SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 68.123
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 780
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 67.343
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 18.510
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 28.897
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -10.387
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -662.541
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -86.822
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -70.469
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -100.295
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 29.826
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -16.353
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -11.420
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -4.933
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -96
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 7.090
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) -7.186
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1.390
Faaliyet Giderleri (-) -574.233
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 549.083.000
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 377.116.776
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 377.275.030
Brüt Yazılan Primler (+) 388.888.893
Reasüröre Devredilen Primler (-) -11.613.863
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -158.254
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -2.431.651
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2.273.397
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 167.770.266
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 4.195.958
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 4.195.958
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER -459.187.074
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -269.909.446
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -268.083.379
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -272.773.120
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 4.689.741
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1.826.067
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -2.139.861
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 313.794
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 47.897
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 546.213
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) -498.316
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -71.047.038
Matematik Karşılıklar (-) -70.655.510
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -49.138.081
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -21.517.429
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) -391.528
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) -391.528
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3.439.436
Faaliyet Giderleri (-) -114.839.051
Yatırım Giderler (-) 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 203.941.054
Fon İşletim Gelirleri 140.360.622
Yönetim Gideri Kesintisi 30.386.903
Giriş Aidatı Gelirleri 25.378.070
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 7.599.649
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler 215.810
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -159.624.285
Toplam Fon Giderleri (-) -13.505.921
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
Faaliyet Giderleri (-) -134.846.245
Diğer Teknik Giderler (-) -9.835.383
Ceza Ödemeleri (-) -1.436.736
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -397.666
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 89.895.926
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 44.316.769
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 133.815.029
YATIRIM GELİRLERİ 81.142.785
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 39.459.300
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 12.776.650
Finansal Yatırımların Değerlemesi 15.718.851
Kambiyo Karları 6.406.507
İştiraklerden Gelirler 4.272.000
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 415.948
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
Diğer Yatırımlar 2.093.529
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
YATIRIM GİDERLERİ (-) -28.363.092
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -7.271.933
Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Kambiyo Zararları (-) -2.788.493
Amortisman Giderleri (-) -18.302.666
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 7.471.416
Karşılıklar Hesabı (+/-) -2.345.252
Reeskont Hesabı (+/-) 100.794
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 9.658.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
Diğer Gelir ve Karlar 867.317
Diğer Gider ve Zararlar (-) -810.200
Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 142.371.138
Dönem Karı ve Zararı 194.066.138
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -51.695.000
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 142.371.138
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın