FİNANS

AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT - AVISA - Kâr Zarar

 Başlık 2019-6
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 36.640.987
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 36.640.987
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 39.931.270
Brüt Yazılan Primler (+) 42.590.685
Reasüröre Devredilen Primler (-) -2.659.415
SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -3.290.283
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -4.518.335
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.228.052
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -32.438.198
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -1.965.304
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -3.010.197
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -3.487.730
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 477.533
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.044.893
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 1.193.893
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -149.000
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -386.201
Faaliyet Giderleri (-) -30.083.647
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) -3.046
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -3.046
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 429.789.544
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 307.097.116
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 315.897.065
Brüt Yazılan Primler (+) 326.119.502
Reasüröre Devredilen Primler (-) -10.222.437
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -8.799.949
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -10.111.891
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.311.942
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 107.540.731
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 15.151.697
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 15.151.697
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER -398.141.852
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -45.310.939
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -44.503.990
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -46.043.984
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1.539.994
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -806.949
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -1.268.703
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 461.754
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -202.290.911
Matematik Karşılıklar (-) -202.409.190
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -202.610.994
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 201.804
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 118.279
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 118.279
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3.832.149
Faaliyet Giderleri (-) -114.562.146
Yatırım Giderler (-) -31.950.900
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -194.807
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 190.829.388
Fon İşletim Gelirleri 125.162.189
Yönetim Gideri Kesintisi 44.642.075
Giriş Aidatı Gelirleri 20.024.615
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 963.690
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 36.819
Diğer Teknik Gelirler 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -152.186.823
Toplam Fon Giderleri (-) -18.936.015
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) -629
Faaliyet Giderleri (-) -123.692.956
Diğer Teknik Giderler (-) -7.798.690
Ceza Ödemeleri (-) -1.758.533
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 4.202.789
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 31.647.692
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 38.642.565
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 74.493.046
YATIRIM GELİRLERİ 60.475.620
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 50.427.870
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 1.526.711
Finansal Yatırımların Değerlemesi -6.927.184
Kambiyo Karları 822.560
İştiraklerden Gelirler 89.623
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 14.341.233
Diğer Yatırımlar 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 194.807
YATIRIM GİDERLERİ (-) -17.779.263
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -4.054.885
Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -618
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -235.600
Kambiyo Zararları (-) 0
Amortisman Giderleri (-) -13.488.160
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 29.289.232
Karşılıklar Hesabı (+/-) 1.393.584
Reeskont Hesabı (+/-) 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 4.777.426
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
Diğer Gelir ve Karlar 43.038.246
Diğer Gider ve Zararlar (-) -19.295.763
Önceki Yıl Gelir ve Karları 342.540
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) -966.801
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 110.440.447
Dönem Karı ve Zararı 146.478.635
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -36.038.188
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 110.440.447
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın